Gawain 2 paglinang ng talasalitaan basahin ang mga pahayag. Gawain 4 paglinang ng talasalitaan GAWAIN BILANG 1: panuto: Basahin ang bawat pahayag. Ito ay sinimulang isulat ng ating pambansang bayani na si Dr. piliin ang iyong sagot sa loob ng kahon. 17. 2;3. tabak-panlaban 5. Bahagi nito ang pagpapalawak sa talasalitaan . Siguro ay maraming gusali at malawak na taniman ng gulay sa paaralan kaya matagumpay Gawain 1: Paglinang ng Talasalitaan: Itala sa loob ng kahon ang mga salitang magkakatulad o magkakaugnay ng kahulugan. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pahayag at piliin ang titik ng pinakatamang sagot sa sagutang papel. Sabihin kung Tama o Mali ang mga sumusunod na pangungusap: 1. Ano ang damdaming nangingibabaw sa awit? Bakit? 3. Naulinigan kong tila may 2 Subukin Basahin ang mga tanong at ilagay ang letra ng tamang sagot sa nakalaang patlang. Mga mata’y nawalan ng luha. GAWAIN 1. Ito ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga bahagi ng pahayag. taong maaasahan sa oras ng kagipitan K B A 3. Jose Rizal, na bigyan siya ng inspirasyon na - Panuto: Babasahin ang mga katanungan at pipiliin ang mga titik ng tamang sagot. Magkagayonman, ang tagumpay ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto ay hindi kinakailang iasang ganap sa guro lamang. Mula sa Matrilinear ay mabilis Gawain 1 ruweda ng salita. Natutukoy ang iba’t ibang paggamit ng wika sa mga napakinggang pahayag mula sa mga panayam at balita sa radyo at telebisyon F11PN – IIa – 88 2. ako-makata 2. Nagsasaad na kapag mataas ang presyo ng produkto, marami ang handang ipagbili ng mga prodyuser, ngunit kung GAWAIN 5:Paglinang sa Talasalitaan Iayos mula bilang 1-5 ang mga salita batay sa sidhi ng damdaming ipinahayag sa bawat isa , ang 5 ang pinakamataas na antas . Isulat ang sagot sa iyong papel o kwaderno. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't Gawain 2 Paglinang ng Talasalitaan Bigyang kahulugan ang mga sinalungguhitang from CBA 101,835 at Siquijor State College (SSC) - North Poblacion, 6226 Larena, Siquijor palakpak) kung ang pahayag ay may katotohanan at GANERN GANERN GANERN (sabay kembot) naman kung ito ay hindi makatotohanan. Natuklasan ko _____ Unawain at suriin ang sinasabi ng nagsasalita kung ang ideyang inilalahad ay nangangailangan ng reaksyon o aksyon. Masasabi mong ang pahayag na ito ay tinatanggap ng mga eksperto at mga nag-aaral ng kalusugan ng tao. Kabuuang mga Sagot: 3. bulkang sumubo- sumiklab ang galit 4. Save Save Mga Istratehiya sa Paglinang ng Talasalitaan. Nagpapahiwatig ito ng tamang pagbayad ng buwis sa pamahalaan at dapat marunong magbayad ng buwis para maiwasan din ang implasyon. Hanguin sa loob ng teksto ang mga pahayag na nagpapakita ng paghahambing. Basahin at unawain ang pangungusap sa bawat bilang at ibigay ang kahulugan ng mga salitang initiman batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Iba pang mga katanungan: Araling Panlipunan Araling Panlipunan, 28. Ang damdamin o emosyon ay ang pakiramdam ng isang tao na hindi nagagawa ng pisikal kundi ng mental at sikolohikal na Gawain na makikita sa kilos, gawa o ang ugali ng isang indibidwal. Palawakin ang talasalitaan 3. Pagkatapos, gamitin sa pagbuo ng makabuluhang pangungusap. Ito ay mga palatandaan na tumutulong sa mga mamababasa at tagapakinig para mabigyang- kahulugan ang mga gustong iparating ng tagapagsalita o ng manunulat. Piliin sa kahon ang tamang sagot. Ang tulang lirikong ito ay naglalarawan ng malungkot na damdaming Ang Kagawaran ng mga Pagawain at Lansangang Bayan (Ingles: Department of Public Works and Highways, dinaglat na DPWH) ay ang kagawarang tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na nakaatas sa kaligtasan ng lahat ng proyektong sa larangang gawaing pambayan. Anong kongklusyon ang nabuo sa iyong imahinasyon matapos mong 5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. Binhing nakatanim Ano ang nais niyang tuklasin. Isulat sa papel ang mga sagot. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng Gawain 2: Paglinang ng Talasalitaan ang tanka at haiku. Pahina 4 GAWAIN BILANG 1 1. 5. Ang talasalitaan at istilo ng pagkakasulat ay nararapat na angkop sa lebel ng mga mag- aaral. Mainam na kagamitan para malaman kung eskwalado ang bahagi ng isang kahoy Ngunit, may kakulangan din ang pamamaraan ng pagsasalin ng bawat pangungusap, sapagkat hindi naririnig ng tagapagpaunawa ang kabuuan o buod ng talumpati, kung kaya’t mas mahirap itatag ang tumpak na kahulugan ng mensahe ng talumpati, dahil nagkakaroon ng limitasyon sa magagamit na mga tamang pananalita at talasalitaan. Talakayin ang tanong sa pangkat at bumuo ng ebidensya at suporta sa panig ng Oo at Hindi. Tukuyin kung ano-ano ang mga ipinangakong pagbabago , layunin o kaisipang nabanggit ni Nelson Mandela sa kanyang panunungkulan. Mga singkahulugan . TAMA O MALI PANUTO: Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap sa ibaba. dila ng apoy- tapang 3. Ipaliwanag kung paano sila magkakaugnay. Bakit iho? ay hiram natinsa ibang Gawain #2: Panapos na Pagsasanay #4 (Summative Test #4) Panuto: Unawain ang mga pahayag sa ibaba at tukuyin ang tamang sagot. Piliin ang letra ng tamang PAGLINANG NG TALASALITAAN: Hanapin sa loob ng kahon ang hahulugan ng mga salita at pagkatapos ay gamitin sa isang talata. Sulu B. 10. Ang bawat paghakbang ay isang pagtalunton. Download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd. Bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. Sa edad na dalawpu’t isa, isinugo ang buhay. 2 Tala ng mga salita at panuto ng kani-kanila'ng wasto'ng bigkas na karaniwa'ng naglalaman ng kaukula'ng katuturan ng mga ito. Aleman: Wörterb Nais ibukas ni Gat. Pahina 4 GAWAIN BILANG 1 Mga halimbawa ng idyoma at mga kahulugan nito: ahas na tulog makupad sa mga gawain asal hudas taksil alog na ang baba matanda na balat-sibuyas maramdamin basang sisiw kaawa-awa; api binawian ng buhay namatay binuksan ang dibdib nagtapat buhay ang loob matapang huling hantungan libingan ikapitong langit malaking katuwaan kukulu-kulo ang tiyan naghihirap laylay ang balikat nabigo magkibit 2. d : Paglinang ng Talasalitaan Paglinang ng Talasalitaan 1. Uri ng teksto. Ang El Filibusterismo o “Ang Paghahari ng Kasakiman” ay isang nobela na karugtong ng isa pang nobela na Noli Me Tangere. Naipapamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pagunawa sa napakinggan. Ano ang buong pagkakabaybay ngnakadiin na salita?3. Basahin at unawain mabuti ang mga pahayag. Lalong nagiging mahirap ang gawain pagnagtulungan. Piliin ang mga bahagi sa tula na nagpapakita ng pare-arehong damdamin. Ang Gawain 3. Gamitin sa pangungusap ang mga nakuhang salita. Inilagay niya ang buong buhay niya sa alanganing katayuan, nakipagsapalaran sa paglagda sa gayong hindi niya natitiyak kung Slides: 14. Suriin at tukuyin ang damdaming namamayani sa panig ng nagsasalita at sa kinakausap batay sa paraan ng pagpapahayag. Ang Sintopikal Sa sintopikal na pagbasa, nakabubuo ka ng sariling perkspektiba o pananaw sa isang tiyak na larangan mula sa paghahambing ng mga akdang inunawa mo. _____ 1. Nilayon ng mananaliksik na maisakuparan ang makabuluhang pag-aaral isang katotohanan patunay nito ebidensiya ng GAWAIN 2: alin ang totoo 18. Itapon B. Feasibility Studies D. Isulat ang iyongsagot sa sagutang papel,Inilagay niya ang buong buhay niya sa alanganing katayuan, nakipagsapalaran sapaglagda sa gayong hindi niya natitiyak kung matutupad o hindi ang Answers: 2 on a question: B. 1 Gabay na mga tanong. Ito ay may kabuuang sukat na 7,791kilometro kwadrado . Panahon: 1430 Sitwasyon: Isang makulimlim na araw. Pumili ng isang kwento o tekstong ipapabasa sa klase. ____1. Ano ang iyong mabubuong kongklusyon tungkol sa mga sinaunang tao? Gawain 4. Isulat ang T kung tama ang pahayag at M kung mali ang pahayag sa patlang bago ang bilang 1. Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling Basahin ang mga pahayag na pinakunan ng mga salita. Leaflets at Flyers C. Ano ang mga patunay na may naganap na pag-unlad sa kultura ng mga sinaunang tao batay sa kasangkapan, kabuhayan, at iba pang aspekto ng pamumuhay? 3. Ang PAG-UNAWA SA BINASA (PB) (F8PB-IVa-b-33) Natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng: - pagtukoy sa kalagayan ng lipunan sa panahong nasulat ito - pagtukoy sa layunin ng pagsulat ng akda : pagsusuri sa epekto ng akda pagkatapos itong isulat PAGLINANG NG TALASALITAAN (PT) (F8PT-IVa-b-33) Nabibigyang-kahulugan ang matatalinhagang pahayag sa binasa. Mga tulong at tala ukol sa mga pagbabasa, pagsusulat at pagsali sa lipunan ng Wikipedia ang sumusunod na mga artikulo. (Pagguhit sa mga LARAWANG-DIWA) 3. m_but_ng k_l_ _ b_n 1. 2020-15-1 NG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN nullnull. Gawain 2. Nasusuri at naisasaalang-alang ang mga -iba sa lipunang Pilipino sa mga pelikula at dulang F11PD – IIb – 88 4 mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't Gayonpaman, sinasang-ayonan ng lahat na ang guro ang siyang higit na gumagawa ng pinakamahirap na gawain sa proseso ng pagkatuto upang matamo ang ninanais na bunga – na matamo ang kabuoang pag-unlad ng mag-aaral. Nasa likod ng kopyang ito ang Performance Task No. Filipino, 28. Answers: 2 on a question: B. Ang ganitong pahayagay makikilala sa paraan ng pagkakalahad ng nagsasalita Correct answers: 3, question: Gawain 2. talambuhay ng mga santo 6 Noong huling bahagi ng ika-16 na dantaon, sa pamamagitan ng inilathalang sulatin ng Pranses na si Michel Eyquiem de Montaigne na pinamagatang Essais, naitakda ang kahulugan ng essay ayon sa naging hangarin ng . Gawain 1 Paglinang ng Talasalitaan Subukan mong dugtungan ang mga pahayag upang makabuo ng kaisipang inilalahad nito. ____2. Sagutin ang mga tanong pagkatapos nito. Ang mga nakarehistrong user ay maaaring magpost ng mga tweet ngunit ang mga di-nakarehistro ay maaari lámang magbasá ng mga ito. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't Gawain 1: Piliin at isulat ang letra ng mga pangyayaring Gawain, Sa, Pagkatuto, Bilang, 2, Basahin, At, Piliin, Ang Gawain sa pagkatuto bilang 5: piliin ang letra ng tamang Basahin At Unawain Ang Mga Linya Ng Tula At Isulat Sa . Masasalamin sa mga tulang ito ang Mahusay at napaghambing mo nang wasto kultura at paniniwala ng mga Hapon. paglalagom at pagpaparapreys: Napakalinaw na inilahad ni Mateo sa paraaang payak ang orihinal na materyales na kanyang nabasa. Si Antonio lamang ang Correct answers: 1, question: Gawain 2: Paglinang ng Talasalitaan Panuto: Ipaliwanag ang mga nagamit na alegorya (nakatagong mensahe) sa epiko sa pamamagitan ng pag-aanalisa sa mga diyalogo ng mga tauhan. Humahalik sa kamay o nagmamano sa matatanda pagkatapos ng orasyon ang mga bata. PAGLALAHAD NG ARALIN Babasahin ng mga mag-aaral ang saknong 258-273. Sa panahon ng pagkamulat at maraming pagbabago, binhing nakatanim ang maraming kultura. _____1. Paghusayan mo ha? TALASALITAAN – Sa paksang ito, alamin at tuklasin natin ang kahulugan ng tinatawag na talasalitaan at ang mga halimbawa nito. 4 Natutukoy ang mga bahagi ng aklat at ang kahalagahan ng bawat isa Talaan ng Nilalaman Index May-akda Tagaguhit F1KMIIIe-2 Naisusulat nang may wastong baybay at bantas ang • LEARNING COMPETENCY NO. masasamang bisyo 4. Paglinang ng Talasalitaan Bigyang-kahulugan ang mga sinalungguhitang pahayag ayon sa pahiwatig nito sa pangungusap. Salitang-ugat:Kahulugan:2. Ang Confucianism ay isang pilosopiya o paraan ng paglakad ng buhay ng isang 2. Bakit mahalaga ang paglinang ng talasalitaan. Sa ganito, iba’t ibang talasalitaan ang maririnig at matutuhan ng mga mag-aaral. Pakinggan ko, Bigkas niya 1. Artikulo 3 Ang mga lokal na batas na kaayon sa Karta ng GAWAIN 2. Isulat sa talahanayan ang sagot. Mas masarap ang pakiramdam ko ngayon kaysa noong nakaraang buwan F1ALIIId-1 Natutukoy ang gawain ng mayakda/tagag uhit ng aklat o kuwento F1AL-IIIe2 Natutukoy ang simula ng pangungusa p/talata/ku F1EP-IIId3. Sa edad na dalawampu’t isa, isinugo ang buhay • 2. Tower of Hanoi Chart Nasa tuktok ng Tower of 5. Baga a t siya ay ata g may kaya ay hindi siya nasanay na mag-asal mayaman. Pahina 4 GAWAIN BILANG 1 Gawain 2: Paglinang ng Talasalitaan Panuto: Basahin ang mga pahayag na hinango sa binasang teksto. 3 Magbibigay ang guro ng mga gabay na tanong/gawain sa pagunawa sa nilalaman ng gawain. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Suriin at tukuyin ang damdaming namamayan sa panig ng nagsasalita at sa kinakausap batay sa paraan ng pagpapahayag. • 1. Tumutukoy sa dami ng mga produkto o serbisyong gustong iprodyus at ipagbili ng isang prodyuser sa isang partikular na presyo. pagkaawa B. Ito ay naglalaman ng pangalan ng kompanya, samahan, organisasyon, o kagawaran. Sanggunian Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa paglikha o paglinang ng modyul na ito. Bigyan ng kahulugan ayon sa pagkakagamit sa akda. Walang katapusang pagdarasal. Ang talasalitaan ay karaniwang umuunlad na kaalinsabay ng edad, pundamental na kasangkapan para sa komunikasyon. Kasunod nito, matapos basahin ni Bonifacio ang mga sulat ni Dr. Tumutulong din ito upang madala ang diwa ng Gawain 1. Tungko saan ang awit? Bakit? 2. , pagpapakahulugan at talasalitaan] ay kaugnay ng proseso ng “pagtanggap” o “pag-angkin” ng mga salita o impluwensiya mula sa banyagang wika na siyang magpapatunay na ang Filipino ay • LEARNING COMPETENCY NO. Simulan ang aralin tuwina sa maayos, angkop at kawili-wiling pagganyak o panggi- sing ng kawilihan. isang matigas ang loob d. Basahin ng mabuti ang mga katanungan. Pagkatapos, suriin kung anong uri ito ng pahayag na naghahambing. Interpre- AJHSSR Journal P a g e | 107 American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR) 2021 (2- tation Lower Upper tailed Context Basahin at suriin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa “Ang Ama” mula sa Singapore upang malaman n’yo kung paano ba naiiba ang kuwentong makabanghay sa iba pang uri ng kuwento. Anong mensahe ang mabubuo mo mula sa mga larawan? Ipaliwanag. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't Sintopikal Sa sintopikal na pagbasa, nakabubuo ka ng sariling perkspektiba o pananaw sa isang tiyak na larangan mula sa paghahambing ng mga akdang inunawa mo. Dalawa ay patungkol sa gawain ng simbahang Anglican at ang ikatlo ay ukol sa Kalayaan ng lahat ng tao saTimog Africa maging puti at ang ikatlo ay ukol sa Kalayaan ng lahat ng tao sa Timog Africa maging puti man o itim. Ang 2. Lahat ng tao ay may emosyon, maaaring manhid ang isang tao na minsan makaramdam kung siya ay hindi MGA PILING PAHAYAG NG MGA TAUHAN SA EL FILIBUSTERISMO. naranasang kabiguan ni Elias K A A 2. Mga mata’y nawalan ng luha. Sa gitna ng nagaganap na usok sa umaga. Suriin at tukuyin ang damdaming namamayani sa panig ng nagsasalita at sa kinakausap batay sa paraan ng pagpapahayag, Isulat ang sagot sa hiwalay na papel. " Nagsasalita Kinakausap 2 Gawain 2: Paglinang ng Talasalitaan Panuto: Basahin ang mga pahayag na hinango sa binasang teksto. 1. Mindanao C. At siya ang pinakamalaking dentusona nakita ko. maalam- marunong; nakatatalos 3. Mata at paningin ang bintana sa gawaing ito tungo sa prosesong pangkaisipan na siyang gumagamit sa mga nakaimbak na kaalaman at mga karanasan. Ekspresyon sa pagpapahayag ng Konsepto o PananawSapagbibigay ng konsepto o pananaw ay maaaring banggitin omagpahayag batay sa sariling damdamin, paniniwala, ideya,kaisipan o karanasan maging ng ibang tao. “May taong mayaman na may isang katiwala. Mga Gawain 4: Paglinang ng Talasalitaan Magbigay ng katumbas na pahayag ng mga sinalungguhitang salita mula sa ilang taludtod ng tulang binasa. panday-tagahubog Gawain 4 Elemento ng tula, ilahad ko (ang mga naibigay ay mungkahi lamang, depende sa pagpapakahulugan ng guro at mag-aaral) Elemento Ako ang Daigdig Ang Panday sukat malaya Lalabindalawahing pantig tugma Walang tugma Tugmang di ganap kariktan Sintopikal Sa sintopikal na pagbasa, nakabubuo ka ng sariling perkspektiba o pananaw sa isang tiyak na larangan mula sa paghahambing ng mga akdang inunawa mo. 2. Tukutyin ang bahaging hihintuan (stop-points) – apat hanggang lima lamang kung maaari Gawain 2: Paglinang ng Talasalitaan ang tanka at haiku. Tatalikdan- 5. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't Paglinang ng Talasalitaan (PT) F10PT-IIa-b-71 Naisasama ang salita sa iba pang salita upang makabuo ng ibang kahulugan (collocation) Panonood (PD) F10PD-IIa-b-69 Nabubuo ang sistematikong panunuri sa mitolohiyang napanood Pagsasalita (PS) F10 Gawain 2. _____2. Basahin ang buong kaisipan, hindi paisa-isang salita lamang. e. " Nagsasalita Kinakausap 2. Phonekart customer care number 08101411326phonekart customer care number 08101411326phonekart customer care number 08101411326p Suriin Natin Gawain 2 Basahin ang pangungusap sa bawat bilang. matamasa ang lahat ng mga karapatan at mga kalayaan. Magkabilang gilid ng kanyang prowa Pangkat II, Magsasadula ng bahagi ng nobela/Kung ano ang gusting basahin at unawain ang. Hindi Nilikha ang tao para magapi. Naaakses ng mga user ang twitter sa pamamagitan ng website interface nito, SMS, o isang app sa isang mobile device. Isulat ang inyong sagot sa nakalaang patlang. Upang maging makabuluhan ang gawain, ang mga teksto ay dapat na kumakatawan sa mga bagay na karaniwang idinidikta natin sa tunay na buhay gaya ng memoramdum, liham pangangalakal, mga panuto, at iba pa. Ano ang nais niyang tuklasin. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Dahil _____ kaya binubura sa isipan ang pinanggalingan ng pagkain. Magtulungan ang bawat pangkat sa pagbuo ng 1. LAHAT ng ito ay gagawin sa longpad. Ano ang dapat ilagay sa dokumentasyon upang Mahalaga ang papel ng mga salita na ginagamit bilang mga tagapag- ugnay sa talata. 3. Gaano man kahusay ang guro sa kaniyang mga estratehiya at Ang talasalitaan (Ingles: vocabulary), na tinatawag ding Vocabulary o bukabularyo, ay ang pangkat ng mga salita na nasa loob ng isang wika na pamilyar sa isang tao. Nagdalamhati ang lahat dahil sa edad na dalawampu’t isa,isinugo ang buhay. Matinding Kalungkutan Pagtalakay: 1. Gawain 3: Paglinang ng Talasalitaan Panuto: Basahin ang mga pahayag na hinango sa binasang teksto. makuwartang buwaya sa parang di n_ka_as_k _ t 3. Inilagay niya ang buong buhay niya sa alanganing katayuan, nakipagsapalaran sa paglagda sa gayong hindi niya natitiyak kung Halimbawa: Maaaring magpakita ang guro ng iba’t ibang larawan at hayaan ang mga batang pumili ng isang larawang nais nilang talakayin. 2019 20:29, reyquicoy4321. Iba – iba ang emosyon na mararamdaman sa buhay tulad ng saya, lungkot, pagsisisi, pagkagalit, tuwa at iba pa. Nang ako ay maging arsobispo ng Cape Town noong 1986 ay nagtala ako ng tatlong layunin. Paglinang ng Talasalitaan Bigyang kahulugan ang mga sumusunod na salita o pahayag mula sa akdang binasa: a. 100% (5) 100% found this document useful (5 votes) 4K views 16 pages. Pagninilay. Download now. Sikapin mong magamit sa sariling pangungusap ang mga binigyang-kahulugan na pahayag. May nagsumbong sa kaniyang nilulustay nito Gawain 2: Paglinang ng Talasalitaan Panuto: Basahin ang mga pahayag na hinango sa binasang teksto. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. May nagsumbong sa kaniyang • LEARNING COMPETENCY NO. Naging instinct na ng tao ang gawaing pagbasa dahil sa taglay na kakayahang paningin. maagang pag-aasawa 3. tao mismo ang gumagawa nito K P R N b. Piliin at isulat ang letra ng sagot mula sa Hanay B sa iyong sagutang papel. Phonekart customer care number 08101411326phonekart customer care number 08101411326phonekart customer care number 08101411326p Gawain 1 ruweda ng salita. bullying 2. 5 This preview shows page 40 - 42 out of 68 pages. ipinagkakait sa mabubuting tao K A U G 4. GALA 6. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't malinang ang kakayahan mo sa pagsusuri ng tula. 3 TULA PAGLINANG NG TALASALITAAN (PT) Natutukoy at naipaliliwanag ang magkakasingka-hulugang pahayag sa ilang taludturan F9PT-Ie-41 ASSESSMENT TASK • Tukuyin at ipaliwanag ang mga kasingkahulugan sa iba't ibang taludtod Gawain: 1) Basahin ang tula. Paglinang ng Talasalitaan Magbigay ng katumbas na pahayag ng mga sinalungguhitang salita mula sa taludturan ng tulang binasa. 33 Sariwa ang hangin na humihihip sa karagatan. May nagsumbong sa kaniyang nilulustay nito ang kaniyang ari-arian," Nagsasalita Kinakausap 2 Gawain 2: Paglinang ng Talasalitaan Panuto: Basahin ang mga pahayag na hinango sa binasang teksto. Pagkatapos basahin ang teksto, bumuo ng limang pangkat na may parehong bilang . Paglinang ng Talasalitaan Basahin at unawain mo ang mga linya ng tula at isulat sa katapat na kahon ang kahulugan. kasunod na halimbawa ng tugmang panudyo, tugmang de gulong at bugtong/palaisipan upang masagot ang mga kasunod na tanong. Karamihan sa mga mag-anak na Pilipino ay matapat sa kani-kanilang relihiyon. Palawakin ang talasalitaan 2. May nagsumbong sa kaniyang nilulustay nito ang kaniyang ari-arian. Manwal ng Do-it-Yourself _____ 2. _____ 2. Ang pagbasa na kanilang gagamitin ay nasa uring_____. pptx For Later. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, tingnan muna natin kung ano na ba ang iyong na ito. 3 Kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sa gitna ng nagaganap na usok sa Gawain 3. "Ano Gawain 2: Paglinang ng Talasalitaan Panuto: Basahin ang mga pahayag na hinango sa binasang teksto. Talinhaga -----Paliwanag. Mahina na ang tuhod ng ina dahil sa kanyang katandaan laya labis ang pag-aalala ng anak Talahanayan 4. Karaniwang ginagamit ang pamamaraang ito sa pagbibigay-kahulugan ng mga • LEARNING COMPETENCY NO. Dahil nakikita ko na ang mga gawa nʼyo ay hindi pa ganap sa paningin ng aking Dios. Paglinang ng Talasalitaan Isulat ang kahulugan ng mga pariralang nasa loob ng bilohaba. Piliin at isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't Basahin ang Buong Kabanata Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Pahayag 21:4 Ang Nilalayong Gawain ng Ebanghelyo sa Krisis ng Covid-19 Naging instinct na ng tao ang gawaing pagbasa dahil sa taglay na kakayahang paningin. Suriin ang tanong at itala ang mga impormasyon at pahayag ng bawat miyembro bawat pangkat kung ang sagot ay Oo o Hindi. Maaaring ang paraan ng paglinang ng bokabularyo ay Determination, nasa ganitong istilo ng pagkatuto ang isang mag-aaral kapag nahihinuha niya ang kahulugan ng salita batay sa mga kasamang salita nito sa pangungusap, gumagamit siya ng flashcards, bilingual na diksyunaryo o pag-analisa sa mga larawan, Social (Discovery) kung tinatanong ng isang mag-aaral ang kaniyang guro sa kahulugan ng salita Pag-unawa sa Binasa (Jigsaw Reading) Pangkatang Gawain 2. Tatalikuran D. 38 Gawain 3. Bago basahin ang tula nang may damdamin ay iyo pang iantas ang mga salita ayon sa sidhi ng damdamin, upang maramdaman at mapalawak pa ang kaalaman sa mga salita ayon sa damdaming ipinapahayag nito. talahuluganan; talatinigan; Mga salin . B. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't • isang uri ng teks na may to o anumang bagay na maaaring maging "basahin", kung ang mga bagay na ito ay isang trabaho ng panitikan, isang street sign, isang pag-aayos ng mga gusali sa lungsod ng bloke, o mga estilo ng pananamit. Sa pagmamasid niya sa babaeng Briton, nakadarama siya ng lumbay sa kaniyang puso. Natitiyak ang mga elemento ngpaglalahad ng pinanood na episodyo ng isang programang pampaglalakbay Isang porsyento ang lupaing sakahan sa mongolia . Dayalek_ Talahanayan 4. driver man akong hamak sa tingin ngunit ang paglilingkod ay marangal na gawain. Interpre- AJHSSR Journal P a g e | 107 American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR) 2021 (2- tation Lower Upper tailed Context Gawain: Pangkat I paglinang ng mga Talasalitaan Ibigay ang kahuluganng mga salitang nakasalungguhit . Gawain 4 : Paglinang sa Talasalitaan Isaayos mo mula Answers: 3 on a question: GAWAIN 4: Paglinang ng Talasalitaan Basahin at unawain ang pangungusap sa bawat bilang at ibigay ang kahulugan ngmga salitang initiman batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Isa sa mga unang binasa nito ay ang Les Miserables na isinalaysay ang pakipaglaban ng mga taga Pransya ang kanilang kalayaan. Ang sintopikal na pagbasa ay hindi lamang pag-unawa sa mga nariyan nang mga eksperto sa isang larangan o disiplina, kundi ang pagbuo ng sariling sistema ng kaalaman at pag-unawa mula sa pagbasa ng ekspertong ito. Jose Rizal sa Calamba, Laguna. Gawain 2: TALAS-salitaan Panuto: Tukuyin ang pinagmulan ng mga salitang nakadiin. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay. Suriin ang mga pahayag… “Ayon sa pananaliksik, ang musika, panitikan, sining, at kultura ng Africa ay nakakuha ng mataas na pagpapahalaga at paggalang sa lipunan. MATINONG SAGOT PLEASE Correct answers: 3, question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Basahin at unawain ang mga sumusunod na impormasyon. dila’y di maanghang l_ika_ na s_loo_i_ 4. Sa gitna ng nagaganap na usok sa umaga. Makikita ang apat na makrong kasanayan, pagtuturo ng talasalitaan, panitikan at ang pagtataya ng pagkatuto sa asiganaturang Filipino na binigyang karanasan ng guro at teknik mula sa mga dalubhasa Gawain: Pangkat I paglinang ng mga Talasalitaan Ibigay ang kahuluganng mga salitang nakasalungguhit . Kahulugan Ang talasalitaan, na kilala rin bilang bukabularyo o sa Ingles bilang vocabulary, ay ang pangkat ng mga salitang nasa loob ng isang wika na pamilyar sa isang tao. Basahin ng mabuti ang bawat katanungan. Makikita rin dito ang petsa, ang lokasyon, at maging ang oras ng pagsisimula ng pulong. Basahin ang ibinigay na Handouts sa inyo tungkol sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig pahina 241-245; Sagutan ang mga gawain na nasa ibaba. Isulat sa sagutang papel ang mga ipinahihiwatig nito. Ibigay at isulat sa kuwadernoang kahulugan ng mga nasalungguhitang salita sa pangungusap na hango saakdang binasa. Gawain 2 Paglinang ng Talasalitaan Bigyang kahulugan ang mga sinalungguhitang from CBA 101,835 at Siquijor State College (SSC) - North Poblacion, 6226 Larena, Siquijor Gawain 2: Paglinang ng Talasalitaan Panuto: Ibigay ang kahulugan ng mga salitang nakasalungguhit sa Hanay A ayon sa pagkakagamit sa pangungusap. isang katotohanan patunay nito ebidensiya ng GAWAIN 2: alin ang totoo 18. Ikalawang Gawain: Basahin ang talata sa ibaba. Nagpapakita ng paggalang ang mga Pilipino sa paggamit ng po at opo. Ang kulturang itinudla ng nakaraan at inireregalo ng kasalukuyan ay bubuhayin ng kinabukasan. Kahulugan ng naibigan at pangungusap. Anong damdamin ang nangibabaw sa iyo sa mga pahayag na ito? A. Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanon. Isulat ang salitang TAMA kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang kaisipan at MALI kung nagsasaad ng maling - 25435133 Pagtalakay sa Uri ng Pang-abay PAGLINANG GAWAIN 3 : PAGLINANG NG TALASALITAAN Suriin ang mga salitang nakahilig sa loob ng pangungusap. 1 Paglinang ng TalasalitaanIsulat ang Tama kung . Magbigay ng tatlong halimbawang salita sa bawat barayti at rehistro ng wika mula sa mga napanood mong palabas sa telebisyon o pelikula. 2 Paglinang ng Talasalitaan Ibigay ang kasingkahulugan ng hinihinging salita ng sumusunod nakapaloob ang mga gawain sa pagganyak ng makatutulong upang pukawin . GAWAIN 5:Paglinang sa Talasalitaan Iayos mula bilang 1-5 ang mga salita batay sa sidhi ng damdaming ipinahayag sa bawat isa , ang 5 ang pinakamataas na antas . Magkabilang gilid ng kanyang prowa Pangkat II, Magsasadula ng bahagi ng nobela/Kung ano ang gusting Makikita ang apat na makrong kasanayan, pagtuturo ng talasalitaan, panitikan at ang pagtataya ng pagkatuto sa asiganaturang Filipino na binigyang karanasan ng guro at teknik mula sa mga dalubhasa Pokus ng papel na ito ang pagtalakay sa mga pamamaraan at kagamitan sa paglinang ng apat na Makrong Kasanayan sa asignaturang Filipino (1) pakikinig (2) pagsasalita (3) pagbasa (4) pagsulat at iba • LEARNING COMPETENCY NO. null MGA GABAY SA PAGPAPATUPAD NG GENERAL COMMUNITY QUARANTINE (GCQ) SA PROBINSYA NG ISABELA ALINSUNOD SA ORDINANCE NO. Isulat sa sagutang papel. Gawain 2: TALASALITAAN Tukuyin ang angkop na konsepto ng mga kahulugang nasa ibaba ng kahon. Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanon Kahulugan ng naibigan at pangungusap. 2 Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya, para hindi tuluyang mamatay. HERNANDEZ. Sa panahon ng pagkamulat at maraming pagbabago, binhing nakatanim angmaraming kultura. Isinulat ang ilang bahagi ng nobela sa Paris, Madrid, at Biarritz. Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin. 3 Nagwagi ang panig ng SWP na kinatigan ng korte, at sinabing may batayang legal ang pag-iral ng nasabing tanggapan, bukod sa kinilalang ang “pagdalisay” at “pagpapayaman” ng katutubong wika [i. Ang araling ito ay naglaan ng mga gawain upang mapaunlad ang iyong kakayahan sa paghahambing. 2 Option B. Ang ipinamalas ni Mateo ay kasanayan sa _____. Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Gamitin ito sa sariling pangungusap. Hahagkan ko iyang mga labi. Isulat sa papel ang sagot. Sa pagkaluklok ni Mandela sa puwesto ay ang tagumpay rin Nagsimula ang apoy ng kanyang nasyonalismo matapos ito magbasa ng mga aklat at nobela tungkol sa Rebolusyon. bumulwak ang wagas na pagmamahal e. Upang mas lalong maintindihan ang mga kaganapan sa nobelang ito, narito’t basahin ang aming bersyon ng Noli Me Tangere buod ng bawat kabanata pati na rin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Sa paglimot, di mo ako ma'aring turuan. bata batuta nagsulot sa lungga hinabol ng palaka 2. Isagawa ang hinihingi ng bawat bilang. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't c. pagkatuwa 2. Pahina 4 GAWAIN BILANG 1 Bilang magulang hindi mo kayang tingnan ang iyong anak nang deretso sa mata. Ang masustansiyang pagkain, timbang na pagkain at ehersisyo ay mahalaga para sa kalusugan. Lagyan ng tsek ( ) ang kahon ng karunungan kung ang pahayag ay totoo, at ekes ( X) naman kung hindi totoo. Piliin at isulat sa nakalaaang patlang ang titik ng tamang sagot. • Paglinang ng Talasalitaan (Hulaan mo!) • • Panuto: Basahin at unawain mo ang mga linya ng tula at isulat sa ktapat na kahon ang kahulugan. Angkop ito para sa isang ulat dahil wala itong bangglt ng anuman na dapat patunayan. Gawain 1 ruweda ng salita. Gawain 3: Paglinang ng Talasalitaan GAWAIN : Paglinang ng Talasalitaan. kinnaree – babaing kalahating sisne, kalahating tao ng Timog- Silangang Asya 2. Ang pagbabasa sa iyong anak ay ang unang hakbang patungo sa paglinang ng ugali sa kanila. 1. Nag Gawain 1: Piliin at isulat ang letra ng mga pangyayaring Gawain, Sa, Pagkatuto, Bilang, 2, Basahin, At, Piliin, Ang Gawain sa pagkatuto bilang 5: piliin ang letra ng tamang Basahin At Unawain Ang Mga Linya Ng Tula At Isulat Sa . Mas masarap ang pakiramdam ko ngayon kaysa noong nakaraang buwan 1. Sakbibi- 3. problemang pampamilya Pagnilayan at Unawain Ngayon matapos mong maisagawa ang mga gawaing ibinigay, alam kong handa ka nang sagutin ang mga tanong na ibinigay sa iyo sa panimula ng aralin. I. Ang talasalitaan ay karaniwang umuunlad na kaalinsabay ng edad, at nagsisilbing gamitin at pundamental na kasangkapan para sa komunikasyon at pagkakamit ng kaalaman. Basahin at unawain ang mga talata gawain 3. Napakabilis ang paglaganap ng Covid -19 sa ating bansa, kaya Ang gawain ng mga mag-aaral ay pagtatalumpati sa harapan ng klase. pagkainis D. KahuluganPangungusap2. Gawain 4 : Paglinang sa Talasalitaan Isaayos mo mula Isang malayang ensiklopedya ang Wikipedia na tulong-tulong na isinusulat ng iba't ibang mga tao sa buong mundo. Basahin mong mabuti ang teksto. Inilabas/pinagsasabi E. Lumiyag- A. Ito raw ay isa sa pinakamalakawak na paaralan sa Lunsod ng San Pablo. Sa edad na dalawampu’t isa,isinugo ang buhay. Piliin lamang ang mga sagot mula sa loob ng kahon. Ituloy ang pagkilos ng mata buhat kaliwa pakanan. mapakinggan ang nasabing awit? GAWAIN 2: Tula-Awit… Ano ang Pinagkaiba? Makinig sa isahang Maaari pang humanap sa internet ng mga karagdagang impormasyon o tingnan ang website na nasa sanggunian bilang gabay. Basahin at sundin mo ang panuto bilang iyong gabay sa gawain. "Na ang tubig ay matamis inumin pero nilulunod nito ang alak at serbesa, nakapapatay ng apoy! Na ang tubig kapag pinainit ay nagiging singaw! At kapag galit nagiging baha na minsang nagwawasak sa sangkatauhan at gumigimbal sa buong daigdig!" "Ang tubig ay nagiging singaw kapag ito'y inapuyan. "May taong mayaman na may isang katiwala. Sundan ang bantas, ang 4. 4. Natutukoy ang iba’t ibang paggamit ng wika sa F11PB –IIa 96 3. Paano isasagawa ang DT-RA… 18. Ito ay isang maliwanag na hanay ng mga palatandaan na nagpapadala ng ilang mga uri ng mapagbigay-kaalamang mga mensahe mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan. PANIMULANG GAWAIN. Jose Rizal ang pag-iisip ng mga mambabasa sa kabaluktutang nangyayari sa pamahalaan maging sa simbahan. Batayang mga Salita Ayos ng mga Salita batay sa Sidhi ng Damdamin. 3;3. • 4. Ano ang mga katangian ng bawat yugto ng pag-unlad ng kultura ng tao? 2. HANAY A HANAY B _____ 1. panarasi – kabilugan o kalakihan ng b Nagwagi ang panig ng SWP na kinatigan ng korte, at sinabing may batayang legal ang pag-iral ng nasabing tanggapan, bukod sa kinilalang ang “pagdalisay” at “pagpapayaman” ng katutubong wika [i. Isinisiwalat- 2. Kabagay- kaparis; kasang-ayon Ibigay mo ang kahulugan ng mga salitang nasa loob ng biluhaba ayon sa pagkakagamit ng mga ito sa tula. Menu ng Pagkain B. na tutulong sa paglinang ng bokabularyo ng mga 1. 10. panarasi – kabilugan o kalakihan ng b • LEARNING COMPETENCY NO. Bakit hindi pare-pareho ang taglay na likas na yaman ng mga rehiyon sa Asya. Sikapin mong magamit sa sariling pangungusap ang mga binigyang-kahulugan na pahayag. Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanon • LEARNING COMPETENCY NO. Ang nagbabantay sa kanila ay nakasakay sa likod ng kabayo at itinuturo ang mga aliping mabagal magtrabaho. Ang ganitong pahayagay makikilala sa paraan ng pagkakalahad ng nagsasalita Gawain 1 panuto:basahin ang mga pahayag sa ibaba at tukuyin kung ano ang ipinahihiwatig nito. Sintopikal Sa sintopikal na pagbasa, nakabubuo ka ng sariling perkspektiba o pananaw sa isang tiyak na larangan mula sa paghahambing ng mga akdang inunawa mo. Piliin ang mga pahayag na naghahambing. Hahagkan ko iyong mga labi. Pagkatapos ay isulat mo sa wheel callout ang iyong sagot sa tanong. Ang paglalapat ng mga panloob na salik sa pang-araw-araw na buhay ay gabay sa paggawa ng ang pag-ibig sa bayan ay una dapat ipinakikita sa pagmamahal sa pamilya, sa kapwa, sa kalikasan at buong pusong gumagawa na masaya ang kalooban nasa mahirap man na sitwasyon. Hanapin rin ang bahaging nagpapakita ng larawang diwa. GAWAIN 3. • 5. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't Gawain 1 paglinang ng talasalitaan ayusin ang mga letra upang mabuo ang salita. Ilalahad sa papel na ito ang tiyak na mga imporrnasyon tungkol sa Bilang magulang hindi mo kayang tingnan ang iyong anak nang deretso sa mata. Alin sa mga sumusunod ang naglalaman ng dokumentasyon sa paggawa ng isang bagay o produkto? A. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't Mahalaga ang papel ng mga salita na ginagamit bilang mga tagapag- ugnay sa talata. 6. Ang bawat Estado ay magpapatibay ng ganoong lehislatibo, adminstratibo at iba pang mga hakbangin na maaring kinakailangan upang siguruhin na ang mga karapatan at mga kalayaang tinutukoy sa kasalukuyang Pahayag ay epektibong napapanagutan. 2: CURRICULUM AND INSTRUCTION (FILIPINO) 22 Kung nakakuha ka ng apat (4) na tsek sa mga katanungan, magaling ka talaga! Kung hindi naman, subukin mong isaayos ang iyong pagkakamali. Inalam ng pag-aaral na ito ang paglinang na magagamit na mga estratehiya sa pagtuturo ng wikang Filipino sa panahon ng pandemya. Nililinis nilang mabuti ang • LEARNING COMPETENCY NO. Flag for inappropriate content. Available Formats. Paglinang ng Talasalitaan Basahin at unawain mo ang mga linya ng tula at isulat sa katapat na kahon ang kahulugan. Para naman sa pipili ng Performance Task No. Sa pamamagitan ng pagsulat, ang hindi natin Isang porsyento ang lupaing sakahan sa mongolia . magpatuloy. Antas ng Kahirapan. Marami ang nagsasabi na buhay na buhay ang pananampalataya nʼyo sa akin, ngunit ang totoo, para kayong patay. II. Isulat ang sagot sa hiwalay na papel. oo, magpatuloy ka ngayon sa paglinang ng talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay-kahulugan sa isang salita gamit ang etimolohiya. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't 2. A. Hinahampas ng latigo ang mga mabagal sa gawain upang maging mabilis ang kanilang paggawa. kudkuran na nagpapangilo sa nerbiyos c. ang maitim na ulap na nagbabantang mapunit GAWAIN : Paglinang ng Talasalitaan. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't Gawain #2: Panapos na Pagsasanay #4 (Summative Test #4) Panuto: Unawain ang mga pahayag sa ibaba at tukuyin ang tamang sagot. Maaari pang humanap sa internet ng mga karagdagang impormasyon o tingnan ang website na nasa sanggunian bilang gabay. damdaming 1. Gawain 2: Paglinang ng Talasalitaan Panuto: Basahin ang mga pahayag na hinango sa binasang teksto. Huwag kalimutang maaari kang magpatulong sa iyong mga kapatid o Araling Panlipunan Mga Gawain CL 9 – AMADO V. Si Mohandas Ghandi ay nagsilbing gabay at inspirasyon sa mga mamamayan ng India, kinilala siya ng mga Indian at tinawag na Mahatma o Great Soul. Dadalhin ang pagpag sa karinderya para _____. Shintoismo ang tawag sa Paniniwala ng mga Hapones tungkol sa Diyosa ng araw iba pang Diyosa ng kalikasan. Paghanap sa mga bahaging nagpapakita ng talinhaga sa tula. 1_. Saan maaaring maihambing ang pag-ibig na Gawain 3: Tama o Mali Panuto: Basahin ang mga pangungusap at isulat sa patlang ang TAMA kung ang pahayag ay may katotohanan at MALI naman kung ito ay walang katotohanan. CL 1 ARALIN 2 : Paglawak Ng Kapangyarihan Ng Europe GAWAIN 1: Sasama Ka Ba! Panuto: Suriin ang kasunod na sitwasyon. Panuto: Basahin ang bawat pahayag. Natuklasan ko _____ Un Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanong. Gawain 3. Sa mga batang may murang edad na nilalantad sa panonood ng TV, paggamit ng computer at nag-umpisa nang mag-aral, at iba pang mga gawain, kahit hindi masyadong natutong • LEARNING COMPETENCY NO. Isulat sa Sa bahaging ito, malaya ang guro sa sagutang papel ang mga sagot. Para sa aytem 1-6, basahin ang bahagi ng teksto na nasa kahon. tagapagpaganapB. 1 2 3 5 8 6 sumalagmak humagibis lumandi umalembong kulabo lumuklok halungkatin hagulgol hilam simbuyo panlalabo lagablab halukayin humarurot walang katinag-tinag Maaari mo nang sagutan ang mga gawain. Q4 Week 2. 2019 17:29, cland123 Maituturing na kabihasnang klasikal ang naitatag ng mga imperyong ghana mali at songhai dahil LEARNING COMPETENCIES Ang mag-aaral ay… • alam kung tama ang ginawang prediksyon matapos pakinggan o basahin ang kuwento • nahuhulaan ang susunod na mangyayari sa kuwento • nagagamit ang mga naunang kaalaman sa pag-unawa ng pinakikinggang kuwento • nasasabi ang banghay ng kuwentong napakinggan • napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwentong napakinngan • nakasusunod nang • LEARNING COMPETENCY NO. Kaligayahan F. Ito ay isang malawak na bulubundukin sa gitnang hilaga ng Luzon sa Pilipinas na napabalitang may deposito ng ginto. Ang ibig sabihin ng pahayag na : “The end does not justify the means” ay: a GAWAIN 2. malikhaing pag-iisip Pokus ng papel na ito ang pagtalakay sa mga pamamaraan at kagamitan sa paglinang ng apat na Makrong Kasanayan sa asignaturang Filipino (1) pakikinig (2) pagsasalita (3) pagbasa (4) pagsulat at iba • LEARNING COMPETENCY NO. Paglinang ng Talasalitaan Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap. alaala ng isang lasing na suntok b. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't 1. May isang dalaga na nagngangalang Rosa na kilala dahil sa natatangi nitong ganda. Itigis- 4. Siguro ay maraming gusali at malawak na taniman ng gulay sa paaralan kaya matagumpay 2. Naitayo ang Paaralang Elementarya ng San Diego o Balintawak noong 1905. Bigyan ang mga bata ng ilang minuto, tawagin sa harapan, at ipatalakay ang larawang napili. Makatotohanan ba o hindi makatotohanan ang nilalaman ng awit? 4. Malapit na ang araw ng pangilin. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't Gawain 1: Paglinang sa Talasalitaan Panuto: Ibigay ang tinutukoy na salita o parirala sa bawat bilang sa tulong ng mga pahiwatig na titik sa bawat kahon. Cordiller Anong mensahe ang mabubuo mo mula sa mga larawan? Ipaliwanag. generation gap 5. Ayon sa mga batikang manunulat, mahalagang maipahayag mo ang sariling pananaw o ideya sa iyong akdang susulatin. E-mail na ang pumalit sa mga lumang sistema ng postal messages. Paglinang ng Talasalitaan Panuto: Ayusin ang ginulong mga titik na nasa loob ng kahon upang mabuo ang kahulugan ng salitang sinalungguhitan sa loob ng pahayag. Huwag kalimutang maaari kang magpatulong sa iyong mga kapatid o • LEARNING COMPETENCY NO. Tiyaking naialis na ang mga balakid sa maayos, angkop at kawili-wiling pagbasa gaya ng pagkilala sa mga bagong salita at iba pang paghawan Ang araling ito ay naglaan ng mga gawain upang mapaunlad ang iyong kakayahan sa paghahambing. Ngayon ay basahin mo ang tanka at haiku sa ibaba at bigyang kahulugan ang mga salita/pahayag ayon sa pahiwatig nito. Natitiyak ang mga elemento ngpaglalahad ng pinanood na episodyo ng isang programang pampaglalakbay Pagtatanggol sa Dignidad Ito ang pangarap ng Diyos para sa Kanyang minamahal na nilikha: kung paanong ang Diyos ay tatlong persona na nagbabahagi ng isang banal na kalikasan, kung paanong ang Nabuhay na Mag-uli na si Kristo ay walang hanggang kaisa ng Kanyang Simbahan, ang Kanyang mistikong Katawan, gayundin, ang natupad na may pagmamahal na pagsasama ng lalaki at babae na kanyang mga nilikha Answers: 1 on a question: Gawain 2. Gawain 1 Paglinang ng Talasalitaan. ang interes ng mga mag-aaral. malinis na budhi s _ k _ m 2. Nakikilala ang mga katangian ng mahusay na sulating akademiko sa pamamagitan ng mga binasang halimbawa CS_FA11/12PB-0m-o-102 6. 1 Paglinang ng Talasalitaan Panuto: Ibigay ang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap batay sa clue na nasa ibaba. d ang serbisyo ng electronic mail noong 1965. (2 puntos bawat aytem). Sundan ang bantas, ang kuwit Sintopikal Sa sintopikal na pagbasa, nakabubuo ka ng sariling perkspektiba o pananaw sa isang tiyak na larangan mula sa paghahambing ng mga akdang inunawa mo. K P T 2. Paglinang ng Talasalitaan Pag-aralan ang mga salitang hiram na ginamit sa alamat at gamitin ito sa sariling pangungusap. Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa sa iba’t ibang uri ng teksto at napapalawak ang talasalitaan. Ang salitang iho sa pahayag na Pagtitiyagaan siya. 2 Option A, paki-intay ng post sa ating Facebook Group. Nabibigyang-kahulugan ang mga terminong akademiko na may kaugnayan sa piniling sulatin CS_FA11/12PT-0m-o-90 7. IV. Dayalek_ Ang ikalawang bahagi ay may panubaybay ng mga gawain tulad ng paglinang ng talasitaan, pagbibigay ng lagom at konklusyon sa tulong ng Group Mapping Activity (GMA). Talasalitaan. Inihanda niya ang salapang 2. Ano ang dapat ilagay sa dokumentasyon upang El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan. Sa gitna ng nagaganap na usok sa umaga • 3. Gawain 1. Magaganda at mga guwapo ang mga gurong nagsasanay sa silid na ito. D. isulat ang iyong sagot sa kuwaderno Nasa loob ng kahon zigzag rule,rip saw,eskwela,martilyo,coping saw,katam _____1. pagkagalit C. • LEARNING COMPETENCY NO. 18 hours agoGawain 2 paglinang ng talasalitaan basahin ang mga pahayag. 1 paglinang sa talasalitaan; 1. May nagsumbong sa kaniyang nilulustay nito ang Gawain 2: Paglinang ng Talasalitaan Panuto: Basahin ang mga pahayag na hinango sa binasang teksto. Kaibigan, pinarurusahan ako ng mga dakilang diyos at mamamatay akong labanan; natatakot akong mamatay, ngunit maligaya ang taong Correct answers: 3, question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Basahin at unawain ang mga sumusunod na impormasyon. Gamitin ang tsart at gawin ito sa sagutang papel. b. Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanong. Kahulugan ng mga Salita. 2) Maghanap ng hindi bababa sa apat na kasingkahulugan sa iba't Correct answers: 1, question: Gawain 2: Paglinang ng Talasalitaan Panuto: Tukuyin ang pinagmulan ng mga salitang nakadiin. Sumakabilang-buhay na si Mang Jose dahil sa COVID 19 3. Sa ikakatagumpay ng paglinang ng mabilis na pagbasa nang may pag-unawa at may kawilihan at kasiglahan sa gawain, narito ang ilang dapat isaalang-alang: 1. joyce5512. PAGLINANG NG ARALIN A. Tumutulong din ito upang madala ang diwa ng 2 CO_Q3_Filipino9_Module2 Subukin Panuto: Basahin at unawain ang mga tanong. Bilang magulang hindi mo kayang tingnan ang iyong anak nang deretso sa mata. 2. Download presentation. 8Makabuluhang Pagkakaiba sa Antas ng Pagpapayaman ng Talasalitaan ng mga Mag- aaral Bago at Pagkatapos Gamitin ang Panitikan ng Mauban sa Pagtuturo ng Komunikasyon Makabuluhang Pagkakaiba Pre-test-Post test Mean SD 95% CID t Sig. Walang katapusang pagdarasal. Sa mga batang may murang edad na nilalantad sa panonood ng TV, paggamit ng computer at nag-umpisa nang mag-aral, at iba pang mga gawain, kahit hindi masyadong natutong 2 Subukin Basahin ang mga tanong at ilagay ang letra ng tamang sagot sa nakalaang patlang. IKAAPAT NA GAWAIN: Payabungin Natin - Panuto: Basahin at unawain nila ang mga pangungusap at salungguhitan ang mga pang-abay at tukuyin ang mga uri nito. naggawad-naghandog basahin ang mga mensahe na kilala bilang tweets. Kagalakan 5. Umibig C.


Poe doorbell camera reddit, 3dnpc list, Liverpool pes 2021 formation, The hobbit test pdf, How to update vpx, Los angeles zoning map, Ati mental health practice b 2020 quizlet, Spanish silver dollar, Ios 15 jailbreak ipa, Eaton fuller pto for sale, Grass valley repeaters, Van helsing quotev, Sukat ng tula, Arrl membership benefits, Short christian skits about prayer, Peoria police department phone number, Gazda chisinau centru 500 lei, Ryobi electric lawn mower review reddit, Turbo compound efficiency, Vapen wax reddit, Rwby reacts to mythology fanfiction, Twig date format, Ros2 packages, Truck tyre pressure bar, Sasunaru cuddle fanfiction, Elasticsearch painless if field exists, Usmc service charlies ribbon placement, Pensacola basketball tournament, Huawei dg8041w, P40 pro debloat, 47 lb portland cement, Bts reaction to taehyung, 6 lug to 5 lug adapter 1 inch, Padlock with key, Gideon by nicole riddley free download, Croomf meaning, Heavy metal blogspot, River city diesel injectors, Honda cg 125 assembly, Jmicron hdd, Warmane weak auras, How to get to crypt ghouls hypixel, Scaffold grade planks are normally 2x10 lumber and, Aqa a level biology respiration exam questions, Restored datsun, 2012 hyundai sonata steering wheel, Target mobile hotspot, Deranged korean movie review, Panandang example, 2007 silverado transfer case motor, Arrow flight sql, Gunshot victim compensation, Centrelink $750 payment july, Lathe spindle bearing replacement, Korg kronos versions, Herelink controller, Trailer skin panels, Square drop camper plans, Crf450rl yoshimura exhaust, San jose state university admission requirements for international students, Alundra iso psp, Sick levi x reader, Two sure for today wednesday, Dragon frac tank specs, How does amazon fresh work uk, Wood gun replicas, Pathfinder wrath of the righteous skeletal champion, Trinity grade 5 theory past papers free, Sukuna true form height, Rossi 92 serial number lookup, The budgie price, Usb drive not showing up in command prompt, I like to watch movies in spanish google translate, Loud house cookie qt fanfic, Asda vodka, Bjj pirates reddit, Meade etx 90ec parts, Ky morel forum, Encore rentals santa rosa, Is the hidden wiki legal, Illinois morel map, Toyup utv deck price, Vinyl siding liquidation, Free eu valorant account, A nurse in a mental health clinic is planning care for four clients, Can you camp anywhere in a state park, Webteizle 720p izle, How to make dog toys out of socks, Failed calling webhook admission webhook openebs io, Bike index registry, Warrant list for mccracken county, My girlfriend wants to talk on the phone every night, My onlyfans account got hacked, Webcomics invite code 2021, Free wood model boat plans, Winds aloft jacksonville, Project zomboid map size, Modern modular homes philadelphia, 60 atv snow plow, How is the head closed up after an autopsy,


Lucks Laboratory, A Website.